Classifica generale

1e classificate: 1A scientifico e 2B scientifico punti 18

2a classificata: 2A scientifico punti 15

3e classificate: 1A scienze umane e 1B scientifico punti 13

4a classificata: 1B scienze umane punti 9

5e classificate: 1 IPS e 2 IPS punti 6

6a classificata: 2A scienze umane punti 3

 

Classifica femminile

1B scientifico p. 10

1A scienze umane p. 8

1A scientifico p. 6

1A scienze umane p. 4

1 IPS p. 2

1B scienze umane p. 1

2A scientifico p. 1

2A scienze umane p. 1

2A scienze umane p. 1

Classifica maschile

2A scientifico p. 1p

1A scientifico p. 8

2B scientifico p. 6

2A scientifico p. 4

1B scientifico p. 2

2B scientifico p. 1

1A scienze umane p. 1

Classifica mista

2B scientifico p. 10

1B scienze umane p. 8

2 IPS p. 6

1A scientifico p. 4

1 IPS p. 2

1 IPS p. 1

2B scientifico p. 1

1A scienze umane p. 1

1B scientifico p. 1

2A scienze umane p. 1

1 IPS p. 1

 


Back to top